Novinky

Sledujeme trh za vás. Monitoring - únor 2015.

19.02.2015

Jednáte s dodavateli? Stojí vás to čas a úsilí? Musíte s dodavateli jednat opakovaně?

Mohl by někdo hlídat podmínky na trhu a vyjednávat s dodavateli běžných komodit za vás? Jistě, že mohl. Přesně takové služby poskytuje svým klientům AXIGON. Průběžně monitorujeme podmínky na trhu ve všech oblastech, ve kterých přinášíme klientům výhody.

A jaká byla situace v únoru 2015?

Elektrická energie

Situace zůstává po lednové stabilizaci i v únoru 2015 beze změny, klienti AXIGONU se mohou i nadále těšit z průměrné 11% úspory oproti konkurenci a jak již bylo zmíněno v minulém monitoringu dokonce až 29% úspory oproti dominantním dodavatelům. Pro zajímavost uvádíme trend vývoje ceny elektřiny, který by měl pokračovat i v následujícím období.
 
Plyn

Situace na trhu s plynem zůstává i přes aktuální růst cen komodity na burze stabilní a klienti AXIGONU i nadále využívají průměrné 9% úspory oproti konkurenci.

Kancelářské potřeby a drogistické zboží
 
V oblasti kancelářských potřeb a drogistického zboží zůstává situace i v únoru 2015 stabilní a očekávané zdražení z důvodu oslabování české koruny vůči euru se zatím neprojevilo. Klienti AXIGONU tak díky našemu partnerovi, spol. ACTIVA, i nadále v této oblasti šetří průměrně 33 % nákladů.
 
Pohonné hmoty
 
Po dlouhodobém poklesu (zdroj dat Český statistický úřad) v posledních týdnech cena pohonných hmot v ČR dramaticky stoupá a vzestupný trend bude pravděpodobně i nadále pokračovat. Tento jev je způsoben primárně růstem ceny ropy na burze zapříčiněným uzavřením velkého počtu ropných ložisek v USA, kde se těžba za současných cen stala nerentabilní, viz. tisková zpráva. Cena surové ropy přitom představuje 30 % ceny PHM. Negativní vliv na cenu pohonných hmot má také rostoucí kurz amerického dolaru vůči české koruně. Pro zajímavost, nově jsme pro klienty AXIGONU vyjednali plošnou cenu pohonných hmot i u všech čerpacích stanic EuroOil a sleva ze stojanových cen v síti Shell byla zvýšena na 1,20 Kč/litr.
 
Pojištění motorových vozidel
 
Průměrná úspora nákladů spojených s pojištěním (povinné ručení a havarijní pojištění) u našeho partnera (Generali Pojišťovna a.s.) je aktuálně oproti zkoumanému vzorku konkurenčních pojišťoven na úrovni 21 %. Novinkou AXIGONU je zavedení mimořádného bonusu 10 % pro všechny nové pojistné smlouvy. Úspora oproti trhu se tak vrací na 30 %.
 
Informační technologie
 
Situace na trhu s IT je i přes předpovídané zdražování vlivem slábnoucí koruny relativně stabilní a klienti v únoru 2015 dosahují u našeho partnera, Mironet.cz a.s., průměrné úspory 1,5 %. I když některé IT položky obecně zdražili, cena vzorového nákupního koše se nijak podstatně nezměnila.
 
Přepravní služby
 
Na trhu přepravních služeb došlo v měsíci únoru 2015 k pozitivní změně, která byla způsobena poklesem palivového příplatku, v případě našeho partnera, společnosti Geis, na úroveň 1 %. Z důvodu probíhajícího zdražování pohonných hmot (viz. komentář výše k pohonným hmotám) ale očekáváme opětovný růst palivového příplatku od měsíce března.Oproti tomu nepovšimnuto by nemělo zůstat zdražení služeb České pošty v případě balíkové přepravy v průměru o nezanedbatelných 14 %. Současná průměrná úspora našich klientů u partnera, společnosti Geis Parcel CZ s.r.o., činí oproti konkurenci pro vnitrostátní zásilky 49 %, pro zásilky na Slovensko 38 % a pro vnitrostátní paletovou přepravu 20 %.
 
Mobilní volání a data
 
Klienti AXIGONU mohou stále využít bezkonkurenční nabídky neomezeného mobilní volání za velmi zajímavé ceny. Úspora oproti aktuálním tržním cenám činí až 45 % a pokud nejste ještě klientem Vodafone, může být vaše úspora díky bonusům, které Vodafone pro klienty AXIGONU nabízí ještě větší. V minulém monitoringu jsme se zmínili o „nových“ tarifech Vodafone RED LTE, jelikož naši klienti projevili zájem o tyto tarify, vyvolali jsme s partnerem další jednání o jehož výsledcích vás budeme informovat.
 
Ochranné pracovní pomůcky
 
Na trhu s ochrannými pracovními pomůckami došlo opět ke  zvýšení úspory klientů AXIGONU.  Důvodem je zdražení konkurenčních dodavatelů. V únoru 2015 tedy klienti AXIGONU dosahují u našeho partnera CANIS SAFETY a.s., oproti konkurenci průměrné úspory 15,3 %. Výhledově i přes oslabování koruny zásadní růst cen v této oblasti neočekáváme.
 
Obalový materiál
 
Na trhu s obalovým materiálem  zůstává situace i v únoru 2015 stabilní, průměrná úspora klientů AXIGONU u referenčního nákupního koše zůstala na úrovni 24 % oproti srovnávaným konkurenčním dodavatelům.
 

Vy podnikáte, my se staráme.
Váš AXIGON

 
Tankovací karty

uzivatel_zmena_prihlaseni