Tipy pro vaše podnikání

Víte, že...
 • ...AXIGON sdružuje 10 000 malých a středních firem do Nákupní aliance?
 • ...roční obrat naší Nákupní aliance je 500 mil Kč?
 • ...díky tomu se naši jednotliví členové nemusí zavazovat k nějakým minimálním odběrům ani na dobu určitou?
 • ...výhody Nákupní aliance jsou dostupné okamžitě a dlouhodobě

Jak vymoci vlastní pohledávky?

11.06.2014

Přihlásit se k odběru tipů a novinek

Jedním z hlavních důvodů vyhlášení konkurzů na malé a střední firmy je druhotná platební neschopnost (firmy nejsou schopny hradit své závazky, jelikož nedostaly uhrazeno od svých odběratelů). Jak se bránit?

„Prevence“ je výrazně levnější než samotné vymáhání

 • Kontrolujte si průběžně firmy, s kterými máte výrazné obraty. I firma, která desítky let fungovala bezproblémově, se během několika málo měsíců může dostat do výrazných problémů a dluh vůči vám se stane de facto nevymahatelným.
 • Kontrola firem, se kterými teprve chcete začít obchodovat, je pochopitelně neméně důležitá.

Klienti AXIGONU mají možnost prověření svých stávajících a potenciálních obchodních partnerů v Centrálním registru dlužníků, a to za poloviční cenu. Podrobnosti najdete na stránce „Ověření exekucí a insolvencí“.

Co udělat ještě než se obrátíte na advokáty?

 • Pokud dlužník ani po upomínkách neuhradí pohledávku, dejte mu poslední termín k zaplacení s tím, že v případě neuhrazení do stanoveného termínu pohledávku předáte k vymáhání advokátní kanceláři. Řada dlužníků se před vidinou soudního sporu rozhodne dluh urychleně uhradit.
 • Ještě dokud běží tato poslední lhůta, dlužníka můžete požádat o písemné uznání dluhu, snažte se domluvit na splátkovém kalendáři anebo na podpisu zajišťovací směnky. Všechny tyto dokumenty můžou výrazně zjednodušit vymáhání dluhu v dalších krocích.
 • Pokud dlužník nedodrží splátky domluveného splátkového kalendáře nebo dále nereaguje, předejte pohledávku advokátní kanceláři.

Co dělat než se obrátíte na advokáty?

Jaké dokumenty od vás advokátní kancelář bude potřebovat?

 • Dokumenty, kterými lze doložit obchodní případ, na jehož základě vám vznikla pohledávka za dlužníkem. Konkrétně například: nabídku, potvrzenou objednávku, smlouvu, faktury.
 • Dokumenty, kterými doložíte splnění vaší povinnosti (dodací list, předávací protokol). Mezi takové doklady lze zahrnout i doklady o částečné úhradě, uznání závazku, zajišťovací směnku, potvrzený splátkový kalendář, důležitou komunikaci s dlužníkem, ve které potvrzuje svůj závazek k vám.

Jak probíhá vymáhání ze strany advokátní kanceláře?

 • Advokáti nejdříve posílají dlužníkovi předžalobní výzvu. Pro část dlužníků je to dostačujícím impulzem k zaplacení pohledávky.
 • Pokud dlužník nereaguje, advokátní kancelář podává soudu návrh na vydání platebního rozkazu.
 • Soud vydává platební rozkaz.
 • Pokud dlužník nepodá odpor, platební rozkaz nabývá právní moci a dlužník ho musí zaplatit. V opačném případě začíná soudní spor, ve kterém vás zastupuje renomovaná advokátní kancelář a který má vést k rozsudku ve váš prospěch.
 • Pokud dlužník i přes rozhodnutí soudu nezaplatí, přistupuje se k exekučnímu řízení a částka se vymáhá prostřednictvím exekutora.

Jak vás finančně zatíží vymáhání pohledávky?

 • To bude hodně záležet na tom, komu svěříte vymáhání pohledávek. Některé vymáhací společnosti si účtují i 30 % z vymožené částky.
 • Dále hodně záleží na tom, zda se vůbec podaří vymoci dlužnou částku. Jde o to, že i pokud soud vydá platební rozkaz nebo rozsudek, kterým rozhodne, že vám dlužník musí zaplatit, může se stát, že se to stejně nepodaří. Na dlužníka může být vyhlášená exekuce ze strany celé řady subjektů. Proto ještě než předáte pohledávky advokátní kanceláři či vymáhací společnosti, raději si ověřte, zda váš dlužník už není v exekuci či insolvenci (viz ověření exekucí a insolvencí).
 • Řada advokátních kanceláří vás v případě, že se nepodaří vymoci náklady na právní zastoupení od dlužníka, nechá, abyste jejich práci zaplatili vy. Proto je potřeba objektivně zhodnotit, jaké máte šance na vymožení pohledávky, ještě než se do toho pustíte.
 • Za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu anebo za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění také zaplatíte soudní poplatek (4–5 % z vymáhané částky, nejméně 400 Kč / 1 000 Kč podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích).
 • U návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu se konkrétně jedná o tyto sazby: Do částky 10 000 Kč včetně zaplatíte poplatek 400 Kč, od 10 001 Kč do 20 000 Kč zaplatíte 800 Kč a pro částky nad 20 000 Kč 4 % z této částky.
 • U návrhu na zahájení občanského řízení, jehož předmětem je peněžité plnění, zaplatíte soudní poplatek 1 000 Kč (pohledávka do 20 000 Kč) a 5 % z částky nad 20 000 Kč (do 40 mil. Kč).
 • Pokud vyhrajete spor, tyto soudní poplatky vám musí uhradit dlužník. Ale jak jsme psali výše, vyhraný spor ještě bohužel neznamená, že dostanete zaplaceno.

Komu svěřit vymožení pohledávky?

 • Raději advokátní kanceláři než vymáhací společnosti (kvůli spolehlivosti a reputaci).
 • Subjektu, který v dané oblasti není nováčkem.
 • Subjektu, který vás dopředu transparentně informuje o odměně, kterou bude požadovat za vymožení pohledávky.

 

Zohlednili jsme všechna tato kritéria a domluvili pro vás spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří Bělina & Partners. Podrobnosti najdete na stránce Vymáhání pohledávek.

Další informace si můžete vyžádat na bezplatné tel. lince 800 900 501 nebo na e-mailu: info@axigon.cz.

Vy podnikáte, my se staráme.
Váš AXIGON

Přihlásit se k odběru tipů a novinek


 

 

 

Tankovací karty

uzivatel_zmena_prihlaseni